კარიერული სერვისები

🔹განათლების აკადემიის სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა კარიერული წინსვლაზე სტუდენტთა დასაქმების ცენტრი ზრუნავს. დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრი, რომელიც განათლების აკადემიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტია, აქტიურად ზრუნავს სტუდენტების კარიერულ განვითარებაზე.

ბიბლიოთეკა

🔹ბიბლიოთეკის მიზანია ხელი შეუწყოს უნივერსიტეტში მიმდინარე სასწავლო პროცესებს. ბიბლიოთეკა მოიცავს სასწავლო და კვლევითი პროცესისათვის აუცილებელ სახელმძღვანელოებს, მრავალფეროვან ლიტერატურას როგორც ბეჭდური, ასევე ელექტრონული სახით.

სოციალური მედია

🔹სოციალური მედიის მიზანია განათლების აკედემიით დაინტერებული აუდიტორისთავის სწრაფი ინფორმაციის მიწოდება ასევე ეფექტური კომუნიკაციის დამყარება მომხმარებლებთან

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამები

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამები