ნიუ უნივერსიდან საგრანტო პროექტის წარდგენის სურვილის შემთხვევაში დაუკავშირდით სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელს გიორგი ქავთარაძეს.
საკონსულტაციო შეხვედრები: 15 და 17 ოქტომბერს, 15:00-16:00 სთ.; ოთახი #14.

ელ-ფოსტა: qavtar@gmail.com