სასწავლო სამმართველოს ხელმძღვანელი

ზურაბ ლობჟანიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ელ. ფოსტა: z.lobjanidze@nu.edu.ge / zurablobjanidze@mail.ru

ტელეფონი: 593932297

CV-ზ.ლობჟანიძე

სასწავლო სამმართველოს კოორდინატორი

ნათელა ჩიქოვანი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ელ.ფოსტა: n.chikovani@nu.edu.ge  /  natela.chikovani@yahoo.com

ტელეფონი: 577989802


სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის დებულება

 

სამართალი 2019/2020 სასწავლო წლის მეცადინეობების ცხრილი 

2019-2020 სასწავლო წლის I ცხრილი