სიახლეები

w21

საჯარო ლექცია თემაზე:

„ლუდომანია, როგორც ქმედუნარიანობის შეზღუდვის საფუძველი“
საჯარო ლექციას გაუძღვება სამართლის დოქტორი, ასოცირებული

პროფესორი დ. ხვედელიანი.

საჯარო ლექცია ჩატარდება ა/წლის 1 ნოემბერს ნიუ უნივერსითის
სასწავლო კორპუსში 15.00 საათზე, აუდიტორია 36.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

English English Georgian Georgian Russian Russian