მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება