მილენიუმის სასწავლო უნივერსიტეტის  სტუდენტური თვითმმართველობა 2013 წელს დაარსდა. დაარსებიდან დღემდე სტუდენტურმა თვითმმართველობამ არა ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი შექმნა და განახორციელა. სტუდენტური თვითმმართველობა თანამშრომლობს, როგორც სახელწიფო დაწესებულებებთან ასევე კერძო ორგანიზაციებთან, რისი საშუალებითაც ჩვენ ვთავაზობთ სტუდენტებს სხვადასხვა მნიშვნელოვან და საინტერესო პროექტებს.

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის მიზანია, სტუდენტებს ხელი შეუწყოს და შესთავაზოს აქტიური ცხოვრება სხვადასხვა მიმართულებით. სტუდენტური თვითმმართველობის ფუნქციები და შექმნის წესი შეგიძლიათ იხილოთ სტუდენტური თვითმმართველობის დებულებაში, ხოლო განხორციელებული და დაგეგმილი ღონისძიებები მილენიუმის  ვებ-გვერდზე და Facebook გბვერდზე.

სტუდენტური თვითმმართველობის თავმჯდომარეა:

 

თვითმართველობის დებულება