საგანმანათლებო პროგრამა ,,კომპიუტინგი,,

საგანმანათლებლო პროგრამა “ფარმაცია”

საგანმანათლებო პროგრამა ,,საერთაშორისო ურთიერთობები,,

საგანმანათლებო პროგრამა ,,სამოქალაქო ინჟინერია,, 

საგანმანათლებო პროგრამა ,,ფსიქოლოგია,, 

საგანმანათლებო პროგრამა ,,ბიზნესის ადმინისტრირება,,

 

 

 

 

საგანმანათლებო პროგრამა ,,ბიზნესი აზერბაიჯანულენოვანი,,

საგანმანათლებო პროგრამა ,,ფსიქოლოგია მაგისტრატურა,,