შპს ნიუ უნივერსითი აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად (16/12/2019)