საგანმანათლებო პროგრამა ,,კომპიუტინგი,,

საგანმანათლებლო პროგრამა “ფარმაცია”

საგანმანათლებო პროგრამა ,,სამართალი,,

საგანმანათლებო პროგრამა ,,საერთაშორისო ურთიერთობები,,

საგანმანათლებო პროგრამა ,,სამოქალაქო ინჟინერია,, 

საგანმანათლებო პროგრამა ,,ფსიქოლოგია,, 

საგანმანათლებო პროგრამა ,,ბიზნესის ადმინისტრირება,,

 

საგანმანათლებო პროგრამა ,,ბიზნესი აზერბაიჯანულენოვანი,,

საგანმანათლებო პროგრამა ,,ფსიქოლოგია მაგისტრატურა,,