აკადემიური პერსონალი

 

 

 

 

 

 

  მარიამ  მესხიშვილი -ეფაძემ 1993 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის  ფაკულტეტი და  1996 წელს ჰუმანიტარულ პროფესიათა ფაკულტეტი , მიღებული აქვს ისტორიკოსის, ისტორიის მასწავლებლის და სამართალმცოდნეობის კვალიფიკაციები. ხოლო 2002  წელს  აქვს  მინიჭებული იურიდიულ  მეცნიერებათა  დოქტორის ხარისხი. 2000-დან და 2005  წლამდე  მუშაობდა უშიშროების აკადემიაში  სამართლის  კათედრის გამგის მოადგილის თანამდებობაზე, 2001 – დან  2008 წლამდე საქართველოს პარლამენტში ადგილობრივი თვითმართველობისა და რეგიონალურ პოლიტიკის კომიტეტის მთავარი წამყვანი სპეციალისტად, 2002 -2009 წლეებში საქართველოს უნივერსიტეტში ადგილობრივი თვითმართველობის პროგრამების დირექტორის თანამდებობაზე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მოწვეული პერსონალი

 

შოთა მანელიძე                                                                                                                         

ლაზარე ძირკველაშვილი                                                                         

ხათუნა ლორია                                                       

რობერტ გრიგალიშვილი                                                                                                       

ირაკლი ნადარეიშვილი                                                                         

შორენა ჯანხოთელი

ნონა ზარქუა                                                                                                                               

ილონა თოდუა                                                                                           

სოფიო პაპიაშვილი

ნინო მეგრელი                                                                                                                           

 ია დარჯანია                                                                                               

პეტრე დაუთაშვილი

ნინო ბასილაძე                                                                                                                             

თამარ მასურაძე                                                                                         

ვასილ კიკუტაძე

ნანა ხარაძე                                                                                                                                     

თამაზი ურთმელიძე                                                                                 

დავით ძამუკაშვილი

ნანა როსეფაშვილი                                                                                                                       

ზაზა ფანცულია                                                                                         

გიორგი მარიმიძე

მიხეილ ღურწკაია                                                                                                                         

დავით მაკარიძე

მზია დუნდუა                                                                                                                                 

გიორგი მირანაშვილი

მატასი ვაშაკიძე                                                                                                                             

გვანცა წერეთელი  

მაია კოპალეიშვილი                                                                                                                     

ანნა ჭიღიტაშვილი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საგანმანათლებო პროგრამა ,,კომპიუტინგი,,

საგანმანათლებლო პროგრამა “ფარმაცია”

საგანმანათლებო პროგრამა ,,საერთაშორისო ურთიერთობები,,

საგანმანათლებო პროგრამა ,,სამოქალაქო ინჟინერია,, 

საგანმანათლებო პროგრამა ,,ფსიქოლოგია,, 

საგანმანათლებო პროგრამა ,,ბიზნესის ადმინისტრირება,,

 

 

 

 

საგანმანათლებო პროგრამა ,,ბიზნესი აზერბაიჯანულენოვანი,,

საგანმანათლებო პროგრამა ,,ფსიქოლოგია მაგისტრატურა,,