ნიუ უნივერსითის სტუდენტური თვითმმართველობა 2013 წელს დაარსდა. დაარსებიდან დღემდე სტუდენტურმა თვითმმართველობამ არა ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი შექმნა და განახორციელა. სტუდენტური თვითმმართველობა თანამშრომლობს, როგორც სახელწიფო დაწესებულებებთან ასევე კერძო ორგანიზაციებთან, რისი საშუალებითაც ჩვენ ვთავაზობთ სტუდენტებს სხვადასხვა მნიშვნელოვან და საინტერესო პროექტებს.

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის მიზანია, სტუდენტებს ხელი შეუწყოს და შესთავაზოს აქტიური ცხოვრება სხვადასხვა მიმართულებით. სტუდენტური თვითმმართველობის ფუნქციები და შექმნის წესი შეგიძლიათ იხილოთ სტუდენტური თვითმმართველობის დებულებაში, ხოლო განხორციელებული და დაგეგმილი ღონისძიებები ნიუ უნივერსითის ვებ-გვერდზე და Face-book გბვერდზე.

სტუდენტური თვითმმართველობის თავმჯდომარეა:

ს. ალიევი –  558 53 99 13 

 

თვითმართველობის დებულება