სიახლეები

ნიუ უნივერსითი

2019-2020 სასწავლო წლის (შემოდგომის სემესტრის) აკადემიური და ადმინისტრაციული რეგისტრაცია

 

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია:

2019 წლის 26 აგვისტოდან-06 სექტემბრის ჩათვლით;

აკადემიური რეგისტრაცია:

2019 წლის 09 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით;

სააუდიტორო მეცადინეობები:

იწება 2019 წლის 23 სექტემბრიდან

Leave a Comment

Your email address will not be published.

EnglishGeorgia