სიახლეები

ნიუ უნივერსითი

🔷მიღება საბაკალავრო პროგრამაზე

⭕️პროცედურა:

ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის შემდეგ, გამსვლელი ქულების მიღების შემთხვევაში, ეროვნული ცენტრი გაძლევთ გამოცდების გავლის დამადასტურებელ სერთიფიკატს მიღებული ქულებისა და სწავლის გაგრძელების უფლების მითითებით, რომელსაც წარმოადგენთ სტუდენტთა მობილობისა და რეგისტრაციის ცენტრში.

🔷თან უნდა იქონიოთ შემდეგი დოკუმენტები:

🔷საშუალო სკოლის ატესტატი ან მასთან გათანაბრებული სხვა დოკუმენტი

🔷სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის)

🔷2 ფოტოსურათი (3X4) CD დისკთან ერთად

🔷სერთიფიკატი გამოცდების ეროვნული ცენტრიდან

⭕️დოკუმენტების გაცნობისა და ხელმოწერის შემდეგ მოხდება თქვენი რეგისტრაცია.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

EnglishGeorgia