სიახლეები

studentebi-600×384

გაცნობებთ, რომ სახალხო დამცველის აპარატმა „განათლების აკადემიას“ გადმოსცა საინტერესო ლიტერატურა ადამიანის უფლებებზე. ყველა წიგნი (ბროშურა, ჟურნალი) დაცულია ჩვენს ბიბლიოთეკაში.

ა) საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში – 2016 წ. ქართულ ენაზე (სრული ვერსია);

ბ) საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში – 2016 წ. (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, მოკლე ვერსია);

გ) საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში – 2017 წ. (ქართულ, ინგლისურ და აზერბაიჯანულ ენებზე);

დ) როგორ მივიღოთ საქართველოს მოქალაქეობა – (ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე);

ე) სახელმძღვანელო ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე რეაგირებისათვის – 2018 წ. (ქართულ ენაზე);

ვ) ქალი და არასრულწლოვანი პატიმრების მდგომარეობა საქართველოში – 2018 წ. (ქართულ ენაზე);

ზ) საერთაშორისო სტანდარტების ასახვა ოჯახში ძალადობის საქმეებში – 2017 წ. (საქართველოს უზანაესი სასმართლო, ქართულ ენაზე);

თ) ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ 2015 – 2017 წლებში მიღებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებისა  და განჩინებების კრებული (საქართველოს უზენაესი სასამართლო, ქართულ ენაზე);

ი) კვლევა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და სასწავლო გარემოს შესახებ ზოგადსაგანმანათლებლო სივრცეში – 2018 წ. (ქართულ ენაზე).

უსდ „განათლების აკადემიის“ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

Leave a Comment

Your email address will not be published.

EnglishGeorgia