50
პარტნიორები
25
გაცვლითი პროგრამები
143
კურსდამთავრებული სტუდენტები